Compare
Sigma Shop

Výběr tlakové nádoby

Jak vybrat
Publikováno: 4.3. 2021

V současné době výrazně pro dané instalace převažuje použití tlakových nádob s pryžovým vakem. Pro jeden rodinný dům (RD) se čtyřčlennou rodinou se doporučuje instalace takové nádoby o minimálním objemu 80 L.
Obecně lze říci, že čím větší je instalovaná tlaková nádoba, tím méně je startovacích cyklů čerpadla a tím je delší životnost celého systému.

V případě instalace tlakové nádoby s pryžovým vakem, odpadá problém s řešením nutného přisávání vzduchu do nádoby a s tím spojená větší náročnost na údržbu zařízení. Tlakové nádoby s pryžovým vakem vyžadují kontrolu plnícího plynu (vzduchu) cca. 1x/ za 6 měsíců.

Stanovení potřebného objemu tlakové nádoby:

  • Zapínací tlak čerpadla        2 bar
  • Vypínací tlak čerpadla        3,5 bar
  • Max. požadovaný průtok Q    180 l/min
  • Výkon čerpadla P            3 kW


Tabulka č. 1: koeficient pro stanovení objemu nádoby

P (kW) 1 2 3 4 5 6 8 10
K 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,66 0,83 1,00


Z tabulky č. 1 odečteme pro výkon čerpadla P= 3 kW koeficient K= 0,42. Vodní rezerva nádoby (VT) se pak stanoví dle vztahu:

VT= K * Q = 0,42 * 180 = 75,6 L

V další tabulce č. 2 pak pro hledání zadáváme číslo stejné resp. nejbližší vyšší hodnoty.

Dle tabulky Stanovení objemu tlakové nádoby tabulky č. 2, z tabulky stanovena tlaková nádoba potřebné velikost na objem 300 L. Jako nejvhodnější lze pak zvolit typ nádoby MAXIVAREN LS 300.

Poznámka k výběru tlakové nádoby

Akumulační tlaková nádoba - používá na instalacích, kde je potřeba vytvořit dostatečnou rezervu (zásobu) vody pro případ „rychlých“ špičkových odběrů, resp. v případě, že zdroj vody není dostatečně vydatný a na pokrytí spotřeby by krátkodobě nestačíl.

Související produkty

Související články

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868