Compare
Sigma Shop

Čerpadla na silně znečištěnou vodu (zatopené výkopy, odčerpávání jímek...)

Jak vybrat
Publikováno: 5.3. 2021
Tuto kategorii je možné dále rozdělit na dvě podkategorie a to na samostatná kalová čerpadla, jejichž použití se řídí pouze dle aktuální nárazové potřeby tzn., bývají jednorázově používány k odčerpání kanalizačních jímek, zatopených sklepů či výkopů … apod.
Po použití jsou uskladněny do doby další potřeby čerpání.

Stacionární kalová čerpadla

Další podkategorii tvoří Stacionární kalová čerpadla.
Tento typ instalace čerpadel v součinnosti s dalšími komponenty (příslušenstvím) tvoří tzv. tlakové kanalizační stanice, které jsou schopny zajistit plně automaticky přečerpávání splaškové vody do kanalizačního řadu a to především tam, kde není možné jejich napojení přímo napojení na tzv. gravitační kanalizaci. Tyto instalace bývají také nazývány jako systémy tlakové kanalizace.

Většinou se jedná o systémy, kde je standardní kanalizační řad položen výše než odpadní jímka resp. je mezi danými místy velká vzdálenost bez možnosti zajištění dodatečného spádu propojovacího potrubí - pak je tedy potřeba splaškové vody dopravovat tlakově.

Obecně platí, že čerpadla této kategorie se vyznačují vyšší průchodností oběžného kola popř. spirální skříně. Nebo může být řešeno jinou konstrukcí např. vřetenové čerpadlo s dezintegrátorem (řezacím zařízením).

Související produkty

Související články

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868