Compare
Sigma Shop

Příklad volby ponorného čerpadla pro rodinný dům

Jak vybrat
Publikováno: 5.3. 2021

Příklad volby čerpadla

Zdrojem vody pro RD (2 dospělí, 2 děti) je vrtaná studna o průměru 110 mm (vnitřní průměr pažící trubky), celková hloubka studny je 31 m, dle výkresové dokumentace má být čerpadlo umístěno v hloubce 28 m pod povrchem. Studna je ve vzdálenosti 40 m od místa instalace tlakové nádoby. Pozemek je v mírném svahu a převýšení mezi studnou a místem pro tlakovou nádobu je 5 m. Požadovaný vypínací tlak u tlakové nádoby je 3,5 bar. (odpovídá to cca 35 m  vodního sloupce). Zapínací tlak je 2 bar. Vydatnost pramene byla zjištěna čerpací zkouškou a je stanovena na 0,62 l/s.

Stanovení dopravní výšky čerpadla pro danou instalaci

  • Hloubka ponoru: 28 m
  • Svahové převýšení: 5 m
  • Vodorovná vzdálenost: 4 m
  • Požadovaný přetlak: 35 m
  • Celkem: 72 
Pro správnou funkci je tedy nutná instalace ponorného čerpadla o dopravní výšce (výtlaku) min. 72 m.

V tomto případě by bylo nejoptimálnější použití ponorného jedno-vřetenového čerpacího soustrojí 1"–EVAU-16 o parametrech:
  • Qr = 0,65 l/s
  • Hmax= 80 m v.s.
Napájení motoru čerpadla lze volit dle požadavků zákazníka resp. dle dostupné rozvodné sítě.

Z hlediska dopravní výšky čerpadlo vyhovuje i s dostatečnou rezervou pro případ případné ztráty výkonu několikaletým opotřebením.

Z hlediska dopravovaného množství je bezpodmínečně nutné instalovat ochranu čerpadla proti běhu bez vody – systém Hlídání hladiny. (viz. odstavec dle obsahu)
Sonda spodní hladiny (poz. č.: 7 – viz. Náčrt instalace ponorného čerpadla v dostatečné výšce nad sacím otvorem čerpadla, sonda horní hladiny (poz. č.: 6) minimálně ve výšce 3 m* nad sondou spodní hladiny *.

Poznámka k volbě čerpadla

V daném případě by byla instalována tlaková nádoba o objemu 100 L. Tato nádoba má využitelný objem pouze cca 26 L – jde o objem vody, který vyteče z nádoby v intervalu mezi zapnutím (2 bar) a vypnutím (3,5 bar). Nemá tedy smysl ponorné čerpadlo zapínat dříve, než se ve vrtu vytvoří dostatečná zásoba vody pro jedno sepnutí čerpadla, tj. 3 m vodního sloupce ve vrtu.
Výška 3 m vodního sloupce ve vrtu 110 mm = cca. 28 L vody.

Související články

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868