Compare
Sigma Shop

Jak fungují vodokružné vývěvy

Jak to funguje
Publikováno: 4.3. 2021
Použití 
Vývěvy RV se používají v mnoha průmyslových odvětvích s vakuovou technikou, zejména pak při výrobě porcelánu a stavebních hmot, v potravinářském průmyslu k vakuové kondenzaci a vakuovému vysoušení při výrobě různých produktů a látek (výroba jamů, sladových extraktů, sušeného mléka a ovoce, droždí a mýdla). Často se používají jako součást dojících zařízení v kravínech. Jiný způsob použití je odsávání vzduchu jako je evakuace čerpadel a jejich sacích řadů. V kombinaci s podtlakovou nádobou s plovákovými spínači tvoří vývěvy automatické evakuační stanice k zabezpečování provozu důležitých čerpadel v průmyslu, v čerpacích a protipožárních stanicích, v provozu vodárenských násosek nebo k trvalému zajištění předepsaného vakua při některých výrobních procesech. Vodokružné vývěvy RV je možno použít také jako nízkotlaké kompresory, jež dosahují max. přetlaku 12 m. 

Popis 
Rotační vývěvy vyrábíme ve dvou velikostech:

- dvoustupňové RV-248
  - s motorem
  - bez motoru

-jednostupňové RV-558
  - s motorem
  - bez motoru

Vývěva RV-248 má dvě paprsková oběžná kola, která pracují v tělesech článků s vhodně upravenými kanály. Jednostupňová vývěva RV-558 má jedno oběžné kolo, jehož pracovní prostor je od tělesa vývěvy oddělen rozváděči deskou se sacím a výtlačným kanálem. Hřídel u obou typů je oboustraně uložena v kuličkových ložiscích, k nimž je snadný přístup z obou vnějších stran stroje. Těsnění hřídele je pomocí mechanických ucpávek. 
Provozní kapalina je čistá studená voda.

Využití vakua
Vakuum jako ochranná atmosféra našlo první masové uplatnění v klasických žárovkách, kde se používá dodnes. Jeho potřeba se však rozšířila do nejrůznějších oblastí lidské činnosti. V běžném životě se s ním setkáváme ve vysavači, v televizní obrazovce a monitoru počítače nebo v magnetronu mikrovlnné trouby. Využívá se také při výrobě a balení potravin, nebo jako dokonalá tepelná izolace nejen v termoskách, ale také ve zkapalňovačích a nejrůznějších kryotechnických zařízeních a přístrojích.
Ve strojírenském průmyslu se uplatňuje např. při výrobě nejčistších materiálů ve vakuových pecích s elektrickým ohřevem a v elektronových svářečkách.
Bez vysokého a ultra vysokého vakua se neobejdou nejrůznější vědecké přístroje jako jsou spektroskopy, elektronové mikroskopy, přístroje pro zkoumání povrchů a zařízení pro vytváření tenkých vrstev napařováním a naprašováním, a mnohé jiné pokusné a vědecké aparatury.
Zkušenosti s konstrukcí a provozováním vakuových zařízení se uplatňují také v kosmické a letecké technice.

Činnost vývěvy
Oběžná kola vývěvy se zahnutými lopatkami (1) jsou umístěna excentricky (mimo střed) proti statoru (2). Do vývěvy se během provozu neustále přivádí chladící (provozní) voda (3), která je unášena lopatkami oběžných kol a vytváří na obvodě prstenec. Vzniknou tak komůrky (4), omezené lopatkami a vodou. Při otáčení rotoru se objem komůrek nejprve zvětšuje, nastává sání, potom zmenšuje a nasává výtlak vzduchu. Se vzduchem odchází do výtlačného hrdla odpovídající množství chladící vody, jejíž výstupní teplota musí odpovídat požadovanému vakuu. K utěsnění a odvádění tepla vzniklého třením i kompresí slouží přiváděná čistá voda. Na teplotě této provozní vody a na barometrickém tlaku je pak závislé nejvyšší dosažitelné vakuum. 

vyveva_rez_ilustrace.png
Informativní řez RV,RK – 558


Informativní řez RV, RK - 248
 

Související produkty

Související články

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Doprava zdarma nad 1 500 Kč
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868