Compare
Sigma Shop

Čerpadla na čistou vodu ( ze studny, vrtu, bazénu... )

Slovník pojmů
Publikováno: 5.3. 2021

Tato čerpadla lze dále rozdělit na dvě další kategorie podle jejich instalace a to na:

čerpadla sací – povrchová
čerpadla ponorná

Při volbě optimálního čerpadla by měly být zohledněny i další podmínky:

  • přítok vody do zdroje (vydatnost pramene)
  • hloubka ponoru čerpadla
  • délka výtlačného potrubí a požadovaný vypínací tlak ( v případě aut. Vodárny )

V případě požadavku na odběr většího množství vody než je vydatnost pramene (pokud čerpadlo má větší výkon než je vydatnost zdroje) je nutná instalace ochrany čerpadla proti poškození chodem systému bez vody.

Povrchová čerpadla - sací

Povrchová čerpadla - sací, která lze úspěšně použít všude tam, kde sací výška (vertikální vzdálenost mezi hladinou vody ve zdroji a osou čerpadla) včetně odporů v potrubí a tvarovkách (fitinky, armatury, atd.) nepřesáhne hodnotu 8 m.
Výhodou této kategorie čerpadel je především jednoduchá instalace, vysoká provozní spolehlivost a v případě nutnosti snadná údržba.
Možný příklad instalace daného typu čerpadla je znázorněn na odkazu Náčrt instalace povrchového (samonasávacího) čerpadla.

Sací - povrchové čerpadlo (domácí vodárna s povrchovým čerpadlem, např. Darling) je většinou instalováno ve vhodné místnosti mimo zdroj vody a chráněno před povětrnostními vlivy např. zamrznutím. Ideální je např. garáž, sklep, technická místnost. Samozřejmě je možná i instalace u zdroje vody, dovolují-li to podmínky.

Tyto čerpadla jsou ovládána pomocí tlakového spínače umístěného co nejblíže tlakové nádobě a vzájemně propojeno elektrickým kabelem a propojovacím potrubím. Propojovací potrubí musí být o minimálně stejné světlosti, jako je sací hrdlo čerpadla. Po zapnutí systému dojde ke spuštění čerpadla a to do doby, než tlak v tlakové nádobě dosáhne hodnoty nastavené jako „vypínací“. Poté tlakový spínač zajistí vypnutí napájení čerpadla. Při odběru vody a následném poklesu tlaku na hodnotu nastavenou jako „zapínací“ je napájení čerpadla opětovně (automaticky) zapnuto a celý cyklus se opakuje.
Čerpadlo je se zdrojem vody propojeno sacím potrubím a toto je zakončeno sacím košem se zpětnou klapkou – není tudíž potřeba přivést elektrické rozvody ke zdroji. Toto však neplatí v případě, že je z důvodu nedostačené kapacity zdroje nutné použít některý ze způsobů hlídání hladiny.

Možnost použití samonasávacího čerpadla je posuzována dle celkové sací výšky na čerpadle. Tato se stanovuje jako součet svislé sací výšky čerpadla a dalších odporů v sacím řadu. Svislá sací výška se počítá od osy čerpadla (sacího hrdla) po nejnižší možnou hladinu ve zdroji. Dále je nutné připočíst:

  • odpor sacího koše je v závislosti na použitém typu, většinou v rozmezí -1/ -2 m.
  • odpor vodorovného potrubí (při dodržení minimální světlosti sacího hrdla !!) se pak zjednodušeně počítá: celková délka potrubí (m)/ 10= odpor (m v.s.)

Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla se používají v případě, kdy nelze použít samonasávací verzi čerpadlo, nebo z nějakého jiného důvodu (např. prostor ve zdroji - vrtu).

Čerpadla ponorná je instalováno (zavěšeno) ve zdroji vody a je ovládáno pomocí tlakového spínače umístěného co nejblíže tlakové nádoby a je vzájemně propojeno potrubním rozvodem a elektrickým kabelem. Propojovací potrubí musí být o minimálně stejné světlosti, jako je výtlačné hrdlo čerpadla.

Po zapnutí systému dojde ke spuštění čerpadla a to do doby, než tlak v tlakové nádobě dosáhne hodnoty nastavené jako „vypínací“. Poté tlakový spínač zajistí vypnutí napájení čerpadla. Při odběru vody a následném poklesu tlaku na hodnotu nastavenou jako „zapínací“ je napájení čerpadla opětovně (automaticky) zapnuto a celý cyklus se opakuje. Ponorné čerpadlo může být také ovládáno manuálně – většinou v případech, kdy je čerpadlo používáno jako zdroj vody pro zálivku, např. doplňování akumulační nádrže, ruční zálivku hadicí.
Možný příklad instalace daného typu čerpadla je znázorněn na odkazu Náčrt instalace ponorného čerpadla.

Související produkty

Související články

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868