Compare
Sigma Shop


Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás krátký návod, jak postupovat při vrácení zboží do 14 dní tak, aby vše proběhlo bez problémů a k vaší spokojenosti.
 

 • Pokud obchodní podmínky nestanoví jinak, zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dní od zakoupení. 
  Nelze vracet zboží upravené na míru.
   
 • Platby se snažíme vrátit v co nejkratším termínu od vrácení zboží a odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy.
   
 • Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
   
 • Zboží vracejte nejlépe ve stavu, v jakém jste jej přebírali - úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu. Pokud není vrácené zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena kompletní částka, kterou za něj zaplatil.
   
 • V případě, že je ke zboží dárek, při odstoupení od smlouvy se ruší také darovací smlouva.

 

Jak můžete zboží vrátit?
 

 • Osobně na některé z našich prodejen.
 • Poštou na adresu:
  SIGMAshop.cz - sklad, Tovární 2270, Hranice 753 01
  email: objednavky@sigmashop.cz

  Ke zboží pro rychlejší vyřízení můžete přiložit formulář o odstoupení od smlouvy, ve kterém uvedete číslo objednávky (případně faktury) a číslo bankovního účtu, na který vám zašleme zpět platbu.

  Lze využít Formulář odstoupení od smlouvy do 14 dní, který je ke stažení zde (PDF)

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 

Co znamená Odstoupení od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek koupili v našem eshopu jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.
 

Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatel, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.
 

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.


Zakoupíte-li si například čerpadlo, můžete ho ponořit do vody, zapojit dle návodu k obsluze a vyzkoušet, jak čerpá. Pokud vám jeho funkce nevyhovují, čerpadlo odvodněte a vysušte před jeho vrácením.

Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte ochranné fólie a samolepky výrobce.
 

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má SIGMAshop.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a následně odečteny z ceny zboží, kterou jste za zboží uhradili. Vrátíme vám tak částku sníženou o tyto náklady.
 

Co když se zboží při používání poškodilo?

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.
 

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostali zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte aku vrtačku bez baterie, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.
 

Jak se počítá lhůta 14 dní?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dní, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).


Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy oznámeno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868