Compare
Sigma Shop

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o., IČO: 64610560, se sídlem Tovární 605, 753 01 Hranice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13882 (dále jen „SIGMA PUMPY“), provozovatel internetového obchodu www.sigmashop.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností SIGMA PUMPY považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost SIGMA PUMPY prioritou.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností SIGMA PUMPY na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti SIGMA PUMPY.


1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Společnost SIGMA PUMPY je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:
 

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Kde například zpracováváme:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry v soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

www.sigmashop.cz
www.ecomail.cz

Adresa

Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry v soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

www.sigmashop.cz

Cookies

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření

všechny weby SIGMA PUMPY

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

účetní systém, distribuční systém

IP adresa

Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností

všechny weby SIGMA PUMPY

Čas a datum

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

všechny weby SIGMA PUMPY

IČ, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

www.sigmashop.cz
www.ecomail.cz

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností

www.sigmashop.cz, www.mailchimp.com
www.ecomail.cz
www.facebook.com

Fax

Plnění smluvního vztahu

 

Telefon

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

www.sigmashop.cz

Pohlaví

Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

www.ecomail.cz

Věk

Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

 

Přezdívka

Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

www.sigmashop.cz

Vzdělání

Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

 

Záliby

Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

 

 

Osobní údaje jsou SIGMA PUMPY zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost SIGMA PUMPY je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.


2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje mohou být společností SIGMA PUMPY zpracovávány pro tyto účely
 

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (SIGMA PUMPY zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových SIGMA PUMPY zlepšuje kvalitu svých služeb (prodej tisku a zboží, webové stránky, soutěže apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů či chování návštěvníka Internetových stránek
 • Provádění analýz a měření (SIGMA PUMPY zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích (SIGMA PUMPY doručuje výhry pomocí certifikovaných distributorských společností nebo prostřednictvím poboček SIGMA PUMPY)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia SIGMA PUMPY (SIGMA PUMPY zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku (SIGMA PUMPY zajišťuje ochranu zdraví a majetku pomocí kamerových systémů)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které SIGMA PUMPY plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

 

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ
V rámci SIGMA PUMPY jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti SIGMA PUMPY, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Společnost SIGMA PUMPY je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:
 

 • Poskytovatelé technologií pro programatickou inzerci;
 • Distributorské společnosti;
 • Společnosti poskytující systém pro správu předplatitelů, inzerentů a účetních operací;
 • Poskytovatelé platebních brán;
 • Poskytovatelé analytických nástrojů;
 • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.
  Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.


4. POUŽITÍ COOKIES
Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají SIGMA PUMPY poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.
Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).
Soubory cookies používá SIGMA PUMPY v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.
 

Jaké druhy cookies Stránky využívají?
Na Internetových stránkách může společnost SIGMA PUMPY využívat dva druhy cookies:

 • session cookies
  Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies)
  Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení
Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby SIGMA PUMPY. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá SIGMA PUMPY do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.
Cookies rovněž pomáhají SIGMA PUMPY bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.
 

Reklamy
Pomocí cookies je na webech SIGMA PUMPY upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech SIGMA PUMPY používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.
Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.
Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google, Seznam a Facebook. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.


Návštěvnost
SIGMA PUMPY zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.
Na webech SIGMA PUMPY používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření pro SIGMA PUMPY zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže SIGMA PUMPY neví, který konkrétní uživatel web navštívil. SIGMA PUMPY tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.


Online platby
Na webech používá SIGMA PUMPY různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale SIGMA PUMPY nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí SIGMA PUMPY informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů SIGMA PUMPY. U plateb SIGMA PUMPY rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.
Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům SIGMA PUMPY nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.
Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
 

5. DOBA UCHOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost SIGMA PUMPY povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
 • Správa uživatelských účtů ke službám - do doby zrušení účtu  
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 18 měsíců
 • Provádění analýz a měření - max. 50 měsíců
 • Facebook – cílení na uživatele dle emailu – do odvolání
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích - do odvolání
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia SIGMA PUMPY - do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku - max. 1 měsíc
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let


6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Chcete-li vědět, jestli o Vás SIGMA PUMPY zpracovává osobní údaje, máte právo získat od SIGMA PUMPY informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude SIGMA PUMPY oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů
  V případě, že máte pocit, že o Vás SIGMA PUMPY zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. SIGMA PUMPY opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení
  V případě, že máte podezření, že SIGMA PUMPY zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po SIGMA PUMPY požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz
  V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po SIGMA PUMPY požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  V případě, že chcete, aby SIGMA PUMPY Vaše osobní údaje předala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, SIGMA PUMPY Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů SIGMA PUMPY. případě, že SIGMA PUMPY neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, SIGMA PUMPY zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na emailovou adresu sigmashop@sigmashop.cz. Společnost SIGMA PUMPY si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 5. 2018.

 

Síť poboček po celé ČR
Síť poboček po celé ČR
Odborný a zkušený personál
Odborný a zkušený personál
Značka kvality od roku 1868
Značka kvality od roku 1868