Výběr čerpadla

VÝBĚR ČERPADLA -  všeobecné informace:


Pro správnou a dlouhodobě bezporuchovou funkci čerpadla popř. kompletní automatické vodárny (Darling) je důležité věnovat výběru zařízení náležitou pozornost a důkladně zvážit podmínky jeho provoz.

Jeden z nejzákladnějších parametrů pro volbu čerpadla je čerpané médium (kapalina) a její vlastnosti – zvláště pak míra jeho znečištění. Další základní parametry pro volbu čerpadla jsou dopravované množství média a potřebný tlak resp. dopravní výška.


VÝBĚR ČERPADLA -  rozdělení:


Dle média:

Dle umístění:

  • Čerpadla sací – povrchová
  • Čerpadla povrchová
  • Čerpadla ponorná


DALŠÍ ODKAZY A PŘÍLOHY: