Princip ruční pumpy

Pohybem dolů tlak kapaliny uvolní ventil a kapalina se dostane nad uzávěr. Při záběru opět působí tlak kapaliny, tentokrát opačným směrem. Ventil se uzavře a kapalina uzavřená v hodní části je posunuta nahoru.

Opakovaní tohoto procesu je kapalina postupně dopravována až do požadované výšky.

Pokud není kapalina aktivně dopravována směrem vzhůru, výška postupně opadne.

Ruční pumpy se využívají především k čerpání vody ze studen. Pokud máte zájem, prohlédněte si nabídku ručních pump.