Příklad volby povrchového čerpadla pro rodinný dům

Výběr povrchového čepadla

Zdrojem vody je kopaná studna (průměr není rozhodující) o celkové hloubce 7 m, minimální hladina vody může klesnout až na úroveň 4 m pod okolní terén. Vodárna by měla být instalována v garáži u obytného domu a to ve vodorovné vzdálenosti cca 16 m. Pozemek leží na rovině – bez převýšení.

Maximální sací výška: 4 m
(svislá vzdálenost mezi osou/ sacím hrdlem čerpadla a minimální hladinou vody)
Odpor použitého sacího koše: 1,7 m
Odpor vodorovného potrubí: 1,6 m
(celková délka potrubí děleno deseti, tj. 16 m/ 10= 1,6 ):

Celkový odpor by pak měl být:    4+ 1,7+ 1,6= 7,3 m
Výsledek:    samonasávací čerpadlo pro danou instalaci lze použít.
(vypočtená hodnota je nižší než 8 m)

Poznámka k výběru povrchového čerpadla

Při překročení sací výšky 8 m lze alternativně použít samonasávací povrchové čerpadlo vybavené hluboko-sacím zařízením (injektor, ejektor), tzv. dvojtrubkové sání. Tento princip je však nehospodárný (s nízkou účinností) a proto se od něj v posledních letech upouští.

>> zpět na obsah